O nás 

Spoločnosť RELDOP s.r.o. vznikla v roku 2016, so zameraním na činnosti v oblasti elektrických zariadení...

Spoločnosť RELDOP s.r.o. vznikla v roku 2016 a jej hlavným predmetom podnikania je vykonávanie realizácií, revízií, odborných prehliadok a skúšok, ale v nemalej miere aj projektovanie elektrických zariadení.


Spoločnosť zamestnáva pracovníkov s dlhoročnou praxou a s vysokými odbornými znalosťami v uvedenej oblasti .
Naším zámerom je ponúkať kvalitné služby s dôrazom na dodržiavanie vysokej kvality vykonávaných prác, v tejto súvislosti má spoločnosť vo vlastníctve kvalitné technické vybavenie a meracie prístroje.


Snahou spoločnosti je aj snaha rozvíjať svoju činnosť , zvyšovať kvalitu a sledovať technický rozvoj v oblasti elektrických zariadení.


V neposlednom rade sa spoločnosť RELDOP s.r.o. snaží presadzovať v čo najväčšej miere také technické riešenia, ktoré čo najmenší negatívny vplyv na životné prostredie a podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie s cieľom zmierniť nepriaznivé klimatické zmeny.