Odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a údržba, rekonštrukcie, montáž vyhradených technických zariadení elektrických 

  • Elektrické zariadenia nad a do 1000 V
  • Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
  • Elektrické spotrebiče a náradia
  • Elektrické spotrebiče, náradie a pracovné stroje