Fotovoltika

  • Návrh
  • Montáž
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
  • Merania a prehliadky podľa EN 62 446
  • Meranie efektivity solárnych panelov a meničov
  • Prehliadky infračervenou kamerou