Projektovanie elektrických zariadení:

  • Určených technických zariadení 
  • Vyhradených technických zariadení