Služby

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach

Odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a údržba, rekonštrukcie, montáž vyhradených technických zariadení elektrických

Projektovanie elektrických zariadení

Fotovoltika